Braila pe bune – Istoria Brailei, Evenimente Braila, Personalitati brailene, Cultura

Municipiul Braila

COMUNICAT DE PRESĂ 24 august 2012  privind rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor – 2011 în judeţul Brăila
Datele preliminare (ca şi cele provizorii) ale recensământului s-au obţinut prin prelucrarea principalilor indicatori statistici incluşi în tabelele centralizatoare, întocmite de către recenzori după perioada de colectare a datelor, pentru cele 1,6 mii sectoare de recensământ.

La nivelul judeţului Brăila, datele centralizate se prezintă astfel:

  • Populaţia stabilă preliminară: 304925 persoane (din care, femei: 155760 persoane)
  • Gospodăriile populaţiei: 118496 gospodării
  • Locuinţe convenţionale: 133655 locuinţe
  • Clădiri: 76133 clădiri (din care 76051 clădiri cu locuinţe1).

Populaţia feminină este majoritară ; ea reprezintă 51,08% din populaţia stabilă preliminară.

În municipiul Brăila şi în cele 3 oraşe locuiesc 60,91% dintre bărbaţi şi 62,48% dintre femei.

La nivelul judeţului Brăila, densitatea populaţiei este de 64,0 locuitori pe kmp.

1.  Clădiri rezidenţiale, clădiri destinate spaţiului colectiv de locuit în care se află locuinţe convenţionale şi clădiri nerezidenţiale în care se află locuinţe convenţionale.
2.  Localităţile cel mai dens populate sunt: municipiul Brăila, oraşul Făurei şi comunele Cazasu , Tichileşti şi Tufeşti. Densităţile cele mai scăzute s-au înregistrat în localităţile : Frecăţei, Măraşu, Scorţaru Nou, Stăncuţa şi Siliştea.

Despre Braila – Persoane

Potrivit liberei declaraţii a persoanelor recenzate, structura populaţiei stabile preliminare după limba maternă în judeţul Brăila se prezintă astfel:

Structura populaţiei stabile preliminare după religia declarată la recensământ arată că 98,16% dintre persoanele din judeţul Brăila sunt de religie ortodoxă; 0,48% s-au declarat de religie creştină de rit vechi, 0,26% penticostală, 0,25% de religie romanocatolică, 0,22% de religie adventistă de ziua a şaptea, iar 0,15% de religie baptistă.

Ponderi între 0,15% – 0,07% au înregistrat următoarele religii: musulmană, martorii lui Iehova, grecocatolică şi creştină dupa evanghelie. Persoanele de altă religie decât cele prezentate mai sus reprezintă 0,04%. S-au declarat „fără religie” 132 persoane, care reprezintă 0,04% din total; ateii deţin o pondere de 0,05% în totalul populaţiei stabile preliminare (numărul acestora fiind de 143 persoane). Numărul persoanelor pentru care nu a fost înregistrată religia (nu au dorit să o declare sau nu erau prezente) a fost de 580 persoane, reprezentând 0,19% din populaţia stabilă a judeţului.

Despre Braila – Gospodării

La recensământul din anul 2011, în judeţul Brăila au fost înregistrate 118,5 mii gospodării ale populaţiei, constituite din 303,0 mii persoane. Astfel, 99,4% din populaţia stabilă preliminară a judeţului se regăseşte în gospodăriile populaţiei, restul găsindu-se în gospodării instituţionale (cămine studenţeşti, cămine de bătrâni, instituţii de protecţie a copilului etc.) sau reprezentând persoane fără adăpost.

Despre Braila – Locuinţe

La recensământul din anul 2011 au fost înregistrate 76,1 mii clădiri, în care se află 133,7 mii locuinţe convenţionale, având 373,8 mii camere de locuit.

Chiar dacă numărul clădirilor cu locuinţe din mediul urban reprezintă numai 37,3% din totalul înregistrat la nivelul judeţului Brăila, acestea sunt formate dintr-un număr mai mare de locuinţe, astfel încât ponderea locuinţelor convenţionale din mediul urban (63,6%) o depăşeşte pe cea din mediul rural.

Structura fondului de locuinţe pe forme de proprietate evidenţiază menţinerea proprietăţii private particulare ca preponderentă: 97,8% din totalul locuinţelor din judeţul  Brăila (97,0% din locuinţele din municipiu şi oraşe, respectiv 99,2% din locuinţele din comune), urmată de proprietatea de stat 2,0% (2,8% în municipiu şi oraşe, respectiv 0,6% în comune); celelalte forme de proprietate deţin împreună restul de 0,2%.

Rezultatele preliminare privind dotarea locuinţelor convenţionale cu principalele instalaţii şi dependinţe, se prezintă în felul următor:

Din totalul locuinţelor convenţionale din judeţ, 61,7% au alimentare cu apă în locuinţă (87,8% din locuinţele convenţionale din municipiu şi oraşe şi 16,0% din locuinţele convenţionale din comune). Cele mai mari ponderi ale locuinţelor care au alimentare cu apă sunt înregistrate în municipiul Brăila (92,0%) şi în următoarele localităţi: Făurei, Ianca, Chiscani, Cazasu, Bordei Verde şi Însurăţei.

La nivelul judeţului Brăila, 80,6% din locuinţele convenţionale sunt dotate cu bucătărie în interiorul locuinţei (92,1% în municipiu şi oraşe şi 60,6% în comune).

În Municipiul Brăila, 94,4% din totalul locuinţelor convenţionale dispun de bucătărie în interiorul locuinţei.

În 12 localităţi se înregistrează ponderi ridicate (peste 70,0%) ale dotării locuinţelor cu bucătărie, respectiv în localităţile: Făurei, Ianca, Cazasu, Chiscani, Ciocile, Măxineni, Roşiori, Suţeşti, Tichileşti , Unirea, Vădeni şi Viziru.

Dotarea locuinţelor cu baie este mai redusă, numai 55,1% din totalul acestora deţinând o baie în interiorul locuinţei. Discrepanţa dintre categoriile de localităţi este mare, 80,2% dintre locuinţele înregistrate în municipii şi oraşe şi doar 11,2% dintre cele aflate în comune dispunând de baie în interiorul locuinţei.

În Municipiul Brăila, 84,5% din totalul locuinţelor convenţionale dispun de baie în interiorul locuinţei.

Municipiul Braila

Prezentul comunicat de presă şi tabelele de prezentare a rezultatelor preliminare se găsesc pe site-urile www.recensamantromania.ro şi www.braila.insse.ro

Rezultatele definitive ale RPL 2011 vor fi disponibile începând cu semestrul II al anului 2013 – Despre Braila

PARTENERI:

Back to Top