Braila pe bune – Istoria Brailei, Evenimente Braila, Personalitati brailene, Cultura

Comuna Traian

 

 

 

 

Comuna Traian, fosta resedinta a plasii Traian, in 1948, situata la 25 km. de Braila, pe linia ferata Braila-Faurei, cunoscuta sub numele de Muftiu in timpul stapanirii otomane, este resedinta administrativa. In componeta comunei intra satele Caldarusa, Silistraru (pana in 1940 fosta resedinta a plasii cu acelasi nume) si Urleasca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensamant 2011: Populatia totala: 3339 locuitori

Adresa primarie: Strada Principala, nr. 15, cod postal 817175

Telefon: 0239/613239

Website: www.uat-traian.ro

Comuna se află în centrul județului și este traversată de șoseaua DN2B care leagă Brăila de Buzău. În satul Silistraru, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ255A, care leagă comuna spre nord de Tudor Vladimirescu (unde se termină în DN22) și spre sud de Unirea (DN21) și Gropeni. Din același DN2B, la Urleasca se ramifică și șoseaua județeană DJ202B, care duce spre nord către Movila Miresii. Prin comună trece și calea ferată Buzău-Brăila, pe care este deservită de stațiile Urleasca și Traian Sat.

SCURT ISTORIC

Un studiu al originilor Brăilei arată că regiunea a fost locuită din vremuri imemoriale, fapt atestat de numeroase vestigii arheologice datând din 5000 i.Hr., vestigii ale civilizaţiilor Boian şi Gumelnita care sunt dovadă continuităţii vieţii şi a civilizaţiei în această regiune.

Prima menţiune documentară referitoare la Brăila se întâlneşte în lucrarea „Ubro del conoscimento” (1350 ) în care se vorbeşte despre o localitate la Dunărea de Jos sub numele de Drinago. Ulterior apare sub numele Brillago – în documentele greceşti, Proilabum sau Proilava – în documentele turceşti, Ibrail sau Ibraila. Oraşul Brăila a fost pentru prima data atestat documentor acum 630 ani, când domnitorul Ţării Româneşti Vlaicu I a oferit comercianţilor din Braşov privilegiul de a-şi vinde mărfurile în Brăila. Este prima menţiune directă şi precisă a numelui:” Braylam”.

Primul document care atestă existenţa localităţii Traian este „Cartografia din 1828” întocmită de Mihail Popescu, în care sunt menţionate satele Silistraru şi Muftiu (azi Traian). Despre Silistraru şi Urleasca mai găsim informaţii în volumul „Schiţe istorice şi administrative” de Nae Vasilescu. De asemenea satul Silistraru este aşezat la 19 km de Brăila în partea vestică a acestuia şi a fost înfiinţat în vremea turcilor înainte de 1828 (nu există documente în acest sens ci doar ceea ce spun bătrânii din sat şi împrejurimi) şi purta numele de Puşca Lungă, el fiind format din mai multe târle.

În jurul anului 1825 locuitorii s-au adunat şi au format satul Silistraru, numele acestuia provenind se pare de la un turc ce era din localitatea Silistra şi avea domenii în sat.  Între anii 1854-1877 armatele turce şi ruseşti se pare că au trecut prin aceste localităţi în cadrul cărora au făcut şi popasuri. Cătunul Traian era pendinte de comună la 1 km spre vest, el se pare că să înfiinţat la 1888 cu 200 de locuitori impropietariti după 1879.

Denumirea veche a localităţii era de Muftiu, provenind de la turcul Deli-Mola ce era ajutorul Paşei din brăila şi avea rang de muftiu.

Prin legea agrară din 1879 au fost împropietăriți 200 de locuitori şi obligaţi să se aşeze în perimetru localităţii Traian. Şcoala din Silistraru a fost înfiinţată în 1840 iar cea din Traian în 1882 funcţionând în local propriu abia din 1904.

Ca şi formă de administrare comună Traian a fost înfiinţată în 1913 pe 12 aprilie mai târziu decât comună Urleasca care a fost înfiinţată în 1858 la stăruinţele arendaşului local de atunci Toma Tampeanu.

Numele de Urleasca şi l-a luat de la întinsul comunei care, nefiind cultivat era plin de bălării mari dând un aspect pustiu zonei. În administrarea comunei erau trei cătune: Burta Encii, Căldăruşa, Ezna şi Burduseni.


View Larger Map

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top