Braila pe bune – Istoria Brailei, Evenimente Braila, Personalitati brailene, Cultura
12 Views

S-a lansat proiectul ”Educația – Antidotul sărăciei”

S-a lansat proiectul Educația - Antidotul sărăciei

Proiectul „Educația = Antidotul sărăciei”, implementat de Asociația Pro Democrația Club Brăila, pe durata a 10 luni, cu începere din aprilie 2015, proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, Componenta – Justiție socială, Subcomponenta – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, se adresează comunităților rurale multietnice din comunele brăilene Unirea, Viziru, Șuțești.

Proiectul are valoare totală de 82.743,50 euro, din care finanțarea nerambursabilă din Fondul ONG este de 74.447,50 euro, restul de peste 10% fiind partea de cofinanțare a Pro Democrația Club Brăila.

Necesitatea implementării este dată de situația precară socio-economică a comunităților rurale unde riscul de sărăcie extremă este de patru ori mai mare (8,8%) comparativ cu zonele urbane, unde gradul de sărăcie și de excluziune socială sunt mari.

Astfel, obiectivul general este reducerea disparităților existente între grupurile/comunitățile interetnice din mediul rural, în scopul dezvoltării pe termen lung a comunităților rurale din județul Brăila.

Rezultatul proiectului vizează creșterea gradului de participare a cetățenilor la reducerea disparităților existente între grupurile/comunitățile interetnice din mediul rural, promovarea cetățeniei active prin constituirea unor relații comunitare armonioase și active pentru cei 120.447 beneficiari indirecți, persoane din mediul rural al județului Brăila, chiar dacă beneficiari direcți vor fi cele 12.436 persoane din cele trei comune. Grupul țintă este alcătuit din 1.765 persoane rome și nerome din cele trei comune.

Parteneriatul este reciproc avantajos și contribuie la îndeplinirea obiectivelor proiectului.

 

Partenerii noștri sunt:

  • Fundația Lumina Brăila
  • Primăria Șuțești
  • Primăria Viziru
  • Primăria Unirea

 

 

Obiective specifice ale proiectului “Educația = Antidotul sărăciei”:

Primul obiectiv specific are în vedere creșterea gradului de participare a cetățenilor din cele trei comunități (Valea Cînepii, Lanurile, Șuțești), la reducerea disparităților existente între grupurile/comunitățile interetnice din mediul rural, prin participare acestora la trei acțiuni ce vizează multiculturalitatea și 3 acțiuni ce vizează auto-ajutorarea, acțiuni realizate într-o perioadă de 10 luni, cu posibilitatea extinderii acestora pe termen lung.

Obiectivul specific nr. 2 – Promovarea cetățeniei active prin constituirea unor relații comunitare armonioase și active, în cadrul celor trei comunități (Valea Cînepii, Lanurile, Șuțești) urmare a participării acestora, într-o perioadă de 10 luni, la 3 acțiuni finalizate cu 3 intervenții aplicate către autoritățile publice locale și realizarea a 3 expoziții cu specific multicultural.

Obiectiv specific nr. 3 – Dezvoltarea, pe termen lung a abilităților de viață independentă a persoanelor din cele trei comunități (Valea Cînepii, Lanurile, Șuțești), prin intermediul cursului de antreprenoriat a 45 persoane, Atelierului de gastronomie a 75 persoane, cursurilor nonformale a 36 persoane și desfășurarea Concursului antreprenorilor- din rândul participanților la cursul de antreprenoriat, acțiuni desfășurate într-o perioadă de 10 luni.

Obiectiv specific nr. 4 – Creșterea gradului de conștientizare a unui număr de 600 de femei din cele trei comunități (Valea Cînepii, Lanurile, Șuțești), asupra modului de rezolvare pentru problemele lor, prin acțiuni de consiliere și informare, desfășurate într-o perioadă de 10 luni.

Obiectiv specific nr. 5 – Creșterea gradului de participare la procesul educațional a elevilor din cele trei comunități (Valea Cînepii, Lanurile, Șuțești), prin pregătirea prentru școală a 45 de copii (clasa 0) și realizarea unei infrastructurii educaționale prin realizarea a trei Atelire/ Școală, acțiuni desfășurate într-o perioadă de 10 luni și cu o continuare pe termen lung.

Obiectiv specific nr. 6 – Creșterea gradului de implicare a autorităților publice locale în susținerea activităților de dezvoltare durabilă a comunității interetnice din cele trei comunități (Valea Cînepii, Lanurile, Șuțești), prin realizarea, într-o perioadă de 10 luni, a unui Pact de acțiune a Parteneriatului Public – Privat cu aplicabilitate pe termen lung.

Obiectiv specific nr. 7 – Întărirea/dezvoltarea capacității organizaționale a două organizații neguvernamentale care acționează în comun, într-un interval de timp de 10 luni, pentru implementarea proiectului.

 

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: Mariana Bâtcă, manager proiect

Asociația Pro Democrația Club Brăila

Număr de telefon: 0740145877

Adresa de e-mail: mariana.batca@apd.ro

Comentarii

Alte articole
PARTENERI:

Back to Top