Braila pe bune – Istoria Brailei, Evenimente Braila, Personalitati brailene, Cultura
62 Views

Istoria holografică multietnică a Brăilei

Istoria holografică multietnică a Brăilei

În perioada ianuarie 2015 – septembrie 2015, Municipiul Brăila, în calitate de Promotor de proiect, și Jazzmontor AS Norway, în calitate de Partener, implementează, în baza Contractului de finanțare PA17RO13/LP27/22.12.2014, proiectul “Istoria holografică multietnică a Brăilei ”. Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României, în cadrul Programului PA17/RO13 – Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european, program implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 513.973 lei, din care valoarea Grantului SEE este de 436.877,05 lei, iar cofinanţarea naţională este de 77.095,95 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în sporirea dialogului cultural şi protejarea identităţii europene prin înţelegerea şi prezentarea inovativă a diversităţii culturale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Întărirea relaţiilor bilaterale între operatorii culturali români şi cei din Norvegia, în domeniul artei şi culturii, cu accent pe diversitate;
  • Consolidarea accesului publicului larg la cultură prin prezentarea proiecţiilor holografice ale filmelor cu mesaj vizual istoric şi multietnic relevant;
  • Realizarea unei înţelegeri optime a diversitaţii culturale şi consolidarea dialogului intercultural, inclusiv a minoritaţilor, între care și rromi;
  • Dezvoltarea (extinderea) oportunităţilor de derulare a unor activităţi diverse, moderne, respectiv proiecţii holografice şi cvasiholografice.

 

În cadrul proiectului vor fi realizate două campanii de conştientizare a rolului artei ca mijloc de educare, două filme de promovare a diversităţii culturale locale și trei proiecţii holografice şi cvasiholografice pentru promovarea identităţii multietnice a Brăilei.

Cele trei proiecţii holografice şi cvasiholografice pentru publicul larg, cu şi despre istoria tumultoasă a oraşului Brăila (proiecția căderii zidului cetăţii, războiul ruso-turc etc.), vor trata în mod egal minorităţile care de-a lungul timpului, în armonie, au dezvoltat vechea cetate a Brăilei: turci, evrei, rromi, ruşi – lipoveni, bulgari, armeni, greci, maghiari, germani, ucrainieni, polonezi, albanezi şi italieni, respectându-se adevărul istoric din literatura de specialitate.

Prin implementarea   proiectului vom contribui la promovarea educaţiei prin artă şi cultură pentru un public larg prin realizarea de proiecte în domeniul artelor spectacolului (holograme și cvasiholograme) și la consolidarea şi promovarea istoriei culturale a minorităţilor locale.

Informaţii suplimentare se pot solicita managerului de proiect Marian Giugiuc, la telefon: 0239/619197 sau la adresa de e-mail: marian.giugiuc@primariabr.ro.

 

Comentarii

Alte articole
PARTENERI:

Back to Top