Braila pe bune – Istoria Brailei, Evenimente Braila, Personalitati brailene, Cultura
224 Views

Colegiul National „GH. M. Murgoci”

Colegiul National GH. M. Murgoci

SCURT ISTORIC

COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” are o existență de peste opt decenii și s-a afirmat de-a lungul timpului ca o adevarată citadelă a învățământului brăilean.

 • Nucleul său l-a constituit prima școală secundară de fete din Brăila, fondată la  1 septembrie 1919. Deschiderea festivă a cursurilor acestei școli a avut loc la 20 octombrie 1919 cu trei clase și 133 de eleve. Școala funcționa atunci într-un local închiriat de Primăria orașului Brăila, situat pe bulevardul Al. I. Cuza la nr. 273.
 • În 1922 Comitetul Școlar a cumpărat de la Primărie clădirea Comandamentului Regimentului II Grăniceri cu suma de 1.000.000 lei din care a achitat imediat suma de 400.000, iar restul sumei a fost donată de Primărie la 18 septembrie 1923.
 • La 30 octombrie 1922 școala s-a mutat în localul său propriu.  În 1923 a absolvit cursurile, prima promoție iar 192 de absolvente au susținut pentru prima dată examen de bacalaureat.  Curând dupa înființare școala s-a extins creându-și anexele necesare: bibliotecă, muzeu, laboratoare, internat și cantină.
 • Un moment important în viața școlii a fost marcat de transformarea sa în liceu de fete de tip E, începând cu anul 1929. Aceasta era recunoașterea faptului ca reușise să se impună ca un puternic așezământ de cultură românească și de educație sănătoasă, capabil să creeze adevarate personalități, prezente în viața economică și socio-culturală a zonei țării.
 • În 1929, în școală a fost fondată Societatea de lectură, devenită în 1933 Societate literară. Tradiția a fost continuată după 1954 de Cercul literar Mihai Eminescu condus de profesoara Lica Paulescu.
 • Institutia a funcționat ca școala de fete până în 1956, când în urma mixtării învațământului secundar a devenit școală mixtă. Numele LICEUL TEORETIC ”GHEORGHE-MUNTEANU MURGOCI”, a fost adoptat în cadru festiv, în anul 1971, în semn de prețuire pentru cel ale cărui începuturi de viață și muncă se leagă de Brăila.
 • La 19 septembrie 2000 se aprobă denumirea de COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE-MUNTEANU MURGOCI.
 • De la începuturile sale și până astăzi, școala a dat peste 80 de promoții, având de-a lungul timpului pierderi nesemnificative.

Viziune si misiune

Colegiul Naţional “ Gheorghe Munteanu Murgoci” îşi propune ca printr-o îmbinare echilibratăa tradiţiei cu inovaţia şi continuitatea consecvent ascendentă, săformeze o personalitate armonioasă, creativ-pragmaticăde succes, ataşatăvalorilor perene naţionale şi universale, un cetăţean european democratic, performant.

 Colegiul Naţional “ Gheorghe Munteanu Murgoci”, va fi preocupat:

 • Să asigure o înaltăpregătire în domeniul ştiinţific care să le permită elevilor accesul la învăţământul superior, un nivel înalt al capacităţii de comunicare în limba maternăşi în limbile de circulaţie Europeană, de adaptare la dinamica societăţii;
 • De a le forma elevilor o conduită morală care săinspire respectul şi încrederea societăţii oriunde s-ar afla;
 • Să asigure  pentru fiecare elev condiţiile pentru cea mai bună, completăşi utilădezvoltare, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturalădiferită;
 • Să asigure un climat de siguranţă fizică şi psihologică favorabil dezvoltării personalităţii ca întreg. Va încuraja fermitatea, demnitatea susţinută care dă naştere minţilor active şi bunei sănătăţi;
 • Să pregăteascăabsolvenţi capabili să decidă asupra propriei cariere;
 • Să educe elevii pentru a colabora şi a lucra în echipă;
 • Să dezvolte relaţii de parteneriat cu comunitatea locală şi cu partenerii străini.

De ce Murgoci?

Dacă este să gândim o ierarhie a valorilor instituţionale din învăţământul preuniversitar brailean, Colegiul Naţional „Gh. Munteanu  Murgoci” din Braila ocupă, cu siguranţă, unul dintre locurile primele locuri, bucurându-se de prestigiu şi notorietate în spaţiul plin de nobleţe al oamenilor şcolii, de mândria şi recunoştinţa celor care au absolvit aici, de aprecierea şi veneraţia întregii societăţi civile, a generaţiilor de elevi care au învăţat şi învaţă rosturile cunoaşterii şi ale vieţii în acest „templu sacru” al şcolii româneşti contemporane. 

Credem în valorile profesionale formate şi afirmate de-a lungul timpului în acest colegiu, în capacitatea şi competenţele corpului profesoral de aici, de a obţine şi menţine la standarde ridicate performanţele elevilor. Primul dintre motivele care ne susţin această certitudine este dorinţa cât mai multora dintre elevii gimnazişti de a studia la Colegiul Naţional „Gh. Munteanu Murgoci”, al doilea fiind dat de numeroasele succese obţinute la olimpiadele şcolare, concursurile şi competiţiile locale, naţionale şi internaţionale, de la care elevii s-au întors cu premii, distincţii şi medalii. 

O altă mare bucurie care neîncearcă de multe ori este atunci când avem prilejul să-i auzim pe părinţii elevilor vorbind frumos despre instituţia şcolară unde copiii lor învaţă multe lucruri interesante de la profesori bine intenţionaţi şi dăruiţi profesiunii alese. 

Colegiul nostru oferă posibilitatea elevilor săi să obţină certificate europene pentru cunoştinţele de limbi străine şi de informatică: Cambridge, Delf, Toefl, respectiv ECDL, Oracle. Pregătirea oferită elevilor în timpul orelor de studiu este suficientă pentru aceste acreditări, nefiind necesară o pregătire suplimentară, ceea ce arată în plus calitatea actului didactic. 

 În concluzie, ceea ce se întâmplă în activitatea Colegiului Naţional „Gh.M. Murgoci” se referă la arta de a instrui şi a educa generaţia mileniului III, de a-i pregăti pe elevii noştri să găsească răspunsurile potrivite la provocările zilei de mâine. Suntem încredinţati că elevii şi corpul profesoral de aici se află pe traiectoria ascendentă a devenirii învăţământului românesc, catalizându-şi acţiunile pe direcţia redimensionării continue a calităţii, sporirii şi menţinerii notorietăţii de care se bucură această instituţie şcolară din Brăila. 

Ar fi foarte multe de spus despre Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci”, dar încheiem aici, gândindu- nela eforturile comune ale profesorilor şi părinţilor, legaţi spiritual de această şcoală, de a păstra prestigiul obţinut de-a lungul anilor prin studiu intens, muncă şi chiar sacrificiu de sine. 

Aceasta este misiunea noastră: 

,,UN  COLEGIU DE ELITĂ PREGĂTIND ELITA VIITORULUI”

CONDUCERE:

MOȘESCU VIORICA

 

 

Director – MOȘESCU VIORICA

E-mail vioricamosescu@yahoo.com

 

 

 

Adresa:           Municipiul Braila, Bd. Independentei, Nr. 4, Jud. Braila

Telefon:          +4 0239-61.95.80;

Scolarizare:    Invatamant gimnazial, liceal

Web: http://www.cngmm.ro/

Comentarii

Alte articole
PARTENERI:

Back to Top